Политика за ползване на сайта

Правила за използване на сайта

Осъществявайки достъп до уеб страниците на Културен Клуб „Българче- 2020”, Вие приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие се лишавате от правото за ползване този сайт.

Съдържанието на уеб страниците на Културен клуб „Българче- 2020”  е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Културен клуб „Българче- 2020” освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Културен клуб „Българче- 2020”  на своето мобилно устройство/компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Културен клуб „Българче- 2020” за това.

Някои индивидуални документи в нашите World Wide уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. 

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Културен клуб „Българче- 2020” не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. 

Културен клуб „Българче- 2020” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. 

КУЛТУРЕН КЛУБ „БЪЛГАРЧЕ- 2020” НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО КУЛТУРЕН КЛУБ „БЪЛГАРЧЕ- 2020” Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA КУЛТУРЕН КЛУБ „БЪЛГАРЧЕ” В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа Ви Културен клуб „Българче- 2020” може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Културен клуб „Българче- 2020” няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Културен клуб „Българче- 2020”, не предполага, че Културен клуб „Българче- 2020” одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той. 

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата Културен клуб „Българче- 2020” World Wide например, Вие приемате следните условия:

а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите –Културен клуб „Българче- 2020” може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;

г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Културен клуб „Българче- 2020” не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Културен клуб „Българче- 2020 може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. 

Културен клуб „Българче- 2020” има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на Културен клуб „Българче- 2020”, изрично се съгласява Културен клуб „Българче- 2020 да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Културен клуб „Българче- 2020”.

В случай на регистрацията Ви чрез уеб страниците Културен клуб „Българче- 2020” World Wide за получаване на оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга, предлагани от Културен клуб „Българче- 2020”, Вие се съгласявате и приемате, че с даването си на съгласие за получаване на такива, подаване на съответната регистрационна форма и натискане на бутон „Изпрати“ правите електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини не е обвързана с покупка на продукт или услуга на Културен клуб „Българче- 2020”.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Културен клуб „Българче- 2020” или на третата страна собственик.