Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Bulgarche – 2020”; είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 2020. Η εκπαίδευση στο Cultural Club "Bulgarche" είναι ολοήμερη, μισή μέρα και ωριαία. Ο σύλλογος εργάζεται σε μικρές ομάδες, κάτι που επιτρέπει
περισσότερη προσοχή και ατομική εργασία με παιδιά και ενήλικες, που είναι πρόθυμοι να μάθουν βουλγαρικά (ως μητρική τους γλώσσα ή δεύτερη ξένη γλώσσα), ιστορία, παραδόσεις και κουλτούρα της Βουλγαρίας.

 • Οι κύριες κατευθύνσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου “Bulgarche”  είναι:
   Βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία.
 • Ιστορία και γεωγραφία της Βουλγαρίας.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη ερασιτεχνικής και επαγγελματικής
  καλλιτεχνικής δημιουργικότητας (λαϊκοί χοροί, αθλητισμός, μουσική,
  σχέδιο, θέατρο, λογοτεχνική ανάγνωση κ.λ.π.).
 • Οργάνωση σχολών, μαθημάτων και δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος.
  Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου “Bulgarche 2020” είναι να παρέχει προϋποθέσεις για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Καθοδηγούμενοι από το ρητό ότι η δίγλωσση κουλτούρα εμπλουτίζει την πνευματική μας κοσμοθεωρία, φέρνοντας βάθος στην έκφρασή μας – η
αποστολή του συλλόγου είναι να διατηρήσει και να διαδώσει τη βουλγαρική γλώσσα, τις βουλγαρικές παραδόσεις και πολιτισμό, τη βουλγαρική ιστορία και το βουλγαρικό σύστημα αξιών.

Πολιτιστικός Σύλλογος "Bulgarche – 2020" ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ!