Φόροι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Όλοι οι φόροι περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Σε περίπτωση απουσίας, τα τέλη δεν θα μετατραπούν ή θα αποκατασταθούν.
  • Το Culture Club “Bulgarche 2020” προβλέπει μείωση των τελών για την εγγραφή δύο ή περισσότερων ατόμων από μία οικογένεια.
  • Το Culture Club “Bulgarche 2020” παρέχει μείωση των τελών για άτομα με ειδικές ανάγκες.