Тáкси

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

  • Всички цени са с включено ДДС;
  • При отсъствие такси не се преизчисляват или възстановяват;
  • КК „Българче 2020“ предоставя намаление на таксите при записване на две или повече лица от едно семейство;
  • КК „Българче 2020“ предоставя намаление на таксите за лица със специални потребности.