Културен клуб „Българче – 2020” е сдружение с нестопанска цел, учредено 2020г.

Обучението в Културен клуб „Българче” е целодневно, полудневно и почасово. В клубът се работи на малки групи, което позволява повече внимание и индивидуална работа с деца и възрастни, имащи желание да усвоят българският език (като майчин или втори чужд език), история, традиции и култура на България.

Основните направления на Културен клуб „Българче” са:

  • Български език и литература;
  • История и география на България;
  • Развитие и подпомагане на любителското и професионално художествено творчество (народни танци, спорт, музика, рисуване, театър, литературно четене и др.);
  • Организиране на школи, кръжоци, курсове и занимания по интереси.

Целта на Културен Клуб „Българче – 2020“ е да осигури условия за обучение на деца и възрастни в Република Кипър.

Водени от максимата, че двуезичната култура обогатява духовният ни мироглед, внасяйки дълбочина в изразяването ни – мисията на клуба е съхраняването и разпространението на българския език; българските традиции и култура; българската история и българската ценностна система.

Културен клуб „Българче – 2020” НЯМА ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ!